Showing all 8 results

 • MIKSER I RRJEDHJES 10-100 / 3.8″ NEW

  Mikseri i ri i rrjedhjes BRITA  modul shtesë siguron qartësi dhe lehtësi më të madhe të operatorit me BRITA  mbushje filtër (mbrojtës).

  Kur është i programuar kapaciteti adekuat i filtërit, BRITA mikseri rrjedhës përllogarit kapacitetin e mbetur të filtërit të juaj të mbushjes (mbrojtës) ashtu që  regjistron sasinë e rrjedhjes së ujit dhe tregon aty ku mundet lehtë të lexohet.

  Mikseri i rrjedhjes është modul shtesë ideal për sitemet BRITA të filtrave me mbrojtës. Memorizimi i 5 mbrojtësëve të fundit me periudhat e përdorimit dhe sasinë e rrjedhjes.

  Në ekran tregon paralajmërimet dhe konsumin e baterisë.memorja mbetet e ruajtur edhe atëhere kur ndërrohet bateria.

 • Mikser i rrjedhjes 100-700 / 3.4″

  Mikseri i ri i rrjedhjes BRITA modul shtesë siguron qartësi dhe lehtësi më të madhe të  operatorit me BRITA  mbushje filtër (mbrojtës). Kur është i programuar kapaciteti adekuat i filtërit, BRITA mikseri rrjedhës përllogarit kapacitetin e mbetur të filtërit të juaj të mbushjes (mbrojtësit) ashtu që  regjistron sasinë e rrjedhjes së ujit dhe tregon aty ku mundet lehtë të lexohet. Mikseri i rrjedhjes është modul shtesë ideal për sitemet BRITA të filtrave me mbrojtës. Memorizimi i 5 mbrojtësve të fundit me periudhat e përdorimit dhe sasinë e rrjedhjes. Në ekran tregon paralajmërimet dhe konsumin e baterisë.memorja mbetet e ruajtur edhe atëhere kur ndërrohet bateria.

 • MIKSER I RRJEDHJES 100-700 / 3.4″ NEW

  Mikseri i ri i rrjedhjes BRITA modul shtesë siguron qartësi dhe lehtësi më të madhe të  operatorit me BRITA  mbushje filtër (mbrojtës).

  Kur është i programuar kapaciteti adekuat i filtërit, BRITA mikseri rrjedhës përllogarit kapacitetin e mbetur të filtërit të juaj të mbushjes (mbrojtësit) ashtu që  regjistron sasinë e rrjedhjes së ujit dhe tregon aty ku mundet lehtë të lexohet.

  Mikseri i rrjedhjes është modul shtesë ideal për sitemet BRITA të filtrave me mbrojtës. Memorizimi i 5 mbrojtësve të fundit me periudhat e përdorimit dhe sasinë e rrjedhjes.

  Në ekran tregon paralajmërimet dhe konsumin e baterisë.memorja mbetet e ruajtur edhe atëhere kur ndërrohet bateria.

 • Purity Clean 1200 ST Mbushje (mbrojtës)

  • Efikas për ujin e papërpunuar dhe me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të

  padëmshëme

  • Gotat, enët e pastërta dhe takëmet për ushqim duken të pastërta dhe pa njolla – e pa lustrim manual

  Për ujin nga furnizimi me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme

  Purity 1200 Clean largon jonettë cilët shkaktojnë gurëzit dhe grimcat nga uji për furnizim në mënyrën synuese.

  Rezulatati është pjesërishtë uji i  demineralizuar për larje me rezultate ideale.

  Purity Clean 1200

  Shenja: Blue (e kaltër)

  Teknologjia e  demineralizimit të pjesërishëm

  Kapaciteti me fortësin e  karbonatit  prej 10°dH (vendosja e bajpasit  0%): 12,000 l

  Presioni punues maksimal: 6 bare

  Temperatura e furnitorit të ujit: 4-60°

  Rrjedha me humbjen e presionit prej  1 bari: 850 l/h

  Rrjedha nominale  300 l/h

  Humbja e presionit gjatë rrjedhës nominale prej 0.45 bar

   

  2019 Tabela e Kapaciteteve

 • Purity Clean 1200 ST pa MDU

  Çdo PURITY sistem për filtrimin e ujit përbëhet prej 3 komponenteve: kokës sëfiltrit, enës nën presion, mbrojtësin e zavendësuar  (me mbushje).

  • Efikas për ujin e papërpunuar dhe me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të

  padëmshëme

  • Gotat, enët e pastërta dhe takëmet për ushqim duken të pastërta dhe pa njolla – e pa lustrim manual

  Për ujin nga furnizimi me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme.

  Purity 1200 Clean largon jonettë cilët shkaktojnë gurëzit dhe grimcat nga uji për furnizim në mënyrën synuese.

  Rezulatati është pjesërisht uji i  demineralizuar për larje me rezultate ideale

  Purity Clean 1200

  Shenja: Blue (e kaltërt)

  Teknologjia e  demineralizimit të pjesërishëm

  Kapaciteti me fortësin e  karbonatit  prej 10°dH (vendosja e bajpasit  0%): 12,000 l

  Presioni punues maksimal: 6 bare

  Temperatura e furnitorit të ujit: 4-60°

  Rrjedha me humbjen e presionit prej 1 bari: 850 l/h

  Rrjedha nominale  300 l/h

  Humbja e presionit gjatë rrjedhës nominale prej 0.45 bar

   

  2019 Tabela e Kapaciteteve

 • Purity Extra Clean 1200 ST

  Çdo PURITYsistem për filtrimin e ujit përbëhet prej 3 komponenteve: kokës sëfiltrit, enës nën presion, mbrojtësin e zavendësuar  (me mbushje)

   

  Zgjidhje Ideale për larjen profesionale të takëmeve për ushqim të kualitetit të lartë gotave elegante dhe pjatave  të bukura  dhe ate drejtpërdrejt në banak.

  Për ujin e pa përpunuar  me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme

  Purity 1200 Clean Extralargon grimcat dhejonet të cilat shkaktojnë gurëzi, njolla dhe të mbeturat nga uji në mënyrën synuese.

  Rezulatati është uji  tërësishtë i demineralizuar për larje me rezultate të klasit të parë.

  Demineralizimi i tërësishëm

  Madhësia: 1200

  Shenja: READ (e kuqe)

   

  Përbërja e filtritsiguron largimin e synuar të joneve të cilët janë përgjegjës për krijimin e gurëzive, njollave dhe shenjave. Zgjidhje ideale për larje profesionale të pjatave të kualitetit të lartë, takëmeve për ushqim gotave elegante dhe enëve  dhe pjatave të bukura, për ujë të pa përpunuar me fortësi të lartë karbonati dhe  me nivel të lartë të përmbajtjes minerale shtesë.

  Purity Clean Extra 1200

  Teknologjia:  Demineralizimi i tërësishëm

  Kapaciteti me fortësi të përgjithëshme prej  10°dH (vendosjes së bajpasit prej  0%) 5,000 l

  Presioni punues maksimal: 6 bar

  Temperatura e furnitorit të ujit : 4-60°

  Rrjedha me humbjen e presionit prej 1 bari: 850 l/h

  Rrjedha nominale  300 l/h

  Humbja e presionit në rrjedhën nominale prej  0.45 bar

  Pozita punuese horizontale dhe vertikale

   

  2019 Tabela e Kapaciteteve

 • Purity Extra Clean 1200 ST Mbushje (mbrojtës )

  Zgjidhje Ideale për larjen profesionale të takëmeve për ushqim të kualitetit të lartë gotave elegante dhe pjatave  të  bukura  dhe ate drejtpërdrejt në banak.

  Për ujin e pa përpunuar  me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme

  Purity 1200 Clean Extra largon grimcat dhejonet të cilat shkaktojnë gurëzi, njolla dhe të mbeturat nga uji në mënyrën synuese.

  Rezulatati është uji  tërësishtë i demineralizuar për larje me rezultate të klasit të parë.

  Demineralizimi i tërësishëm

  Madhësia: 1200

  Shenja: E kuqe (e kuqe)

  Përbërja e filtritsiguron largimin e synuar të  joneve të cilët janë përgjegjës për krijimin e gurëzive, njollave dhe shenjave. Zgjidhje ideale për larje profesionale të pjatave të kualitetit të lartë, takëmeve për ushqim gotave elegante dhe enëve dhe pjatave të bukura, për ujë të pa përpunuar me fortësi të lartë karbonati dhe dhe me nivel të lartë të përmbajtjes minerale shtesë.

  Purity Clean Extra 1200

  Teknologjiaa:  Demineralizimi i tërësishëm

  Kapaciteti me fortësi të përgjithëshme prej 10°dH (vendosjes së bajpasit prej  0%) 5,000 l

  Presioni punues maksimal: 6 bar

  Temperatura e furnitorit të ujit: 4-60°

  Rrjedha me humbjen e presionit prej 1 bari: 850 l/h

  Rrjedha nominale  300 l/h

  Humbja e presionit në rrjedhën nominale prej  0.45 bar

  Pozita punuese horizontale dhe vertikale

   

  2019 Tabela e Kapaciteteve

 • Purity Quell 1200 ST pa MFU

  Madhësia e mbrojtësit: C450 / C600 / C1200

  Kapaciteti prej: 4,217 – 13,187 litër*

  Pa ekran elektronik

  Shenja: DARK BLUE (e kaltërt e errët)

  Purity Quell ST me tri filtra të madhësive të ndryshëme siguron largimin e përbërsave të cilët shkaktojnë krijimin e gurëzive si dhe paraqitjen e shijës dhe aromës së pakëndëshme. Ofron kualitet optimal të produktit dhe jetë të  gjatë shërbimi.

  Përparësit kryesore:

  • Elementet, si që janë klori, të cilët mundë ta dëmtojnë shijen dhe aromën janë zvogëuar shkaku i përmirësimit të shijes.
  • Shtresat e gurëzive dhe prishjet e aparateve janë të lidhura me ate janë zvogëluar, si dhe riparimet shtesë dhe shpenzimet.
  • Për punë të pandërprerë të pajisjeve rrjedhëse .
  • Çdoherë vendim i drejtë po qe se është e nevojëshme shkallë e lartë e rrjedhës (deri 500 l/h dheme humbjen e presionit prej një bari)

   

  Enkas e  dizajnuar për përdorim në hotelieri, restorante elegante dhe sektorët e aparateve për instant kafe dhe ekspres aparate.

  Ndërrim i lehtë dhe praktik i mbrojtësit: Sistem i mbylljes së shpejt.

  Matje elektronike dhe ekran i njësis me ACS teknologji të rezistencës .

  Ofertë gjithpërfshirëse e pajisjeve shtesë

  Përdorim vertikaldhe dhe horizontal

  Është e  mundëshme edhe operacione për pajisjet për zbutjen e ujit

   

  2019 Tabela e Kapaciteteve