Brita

Purity Steam 1200 ST pa MDU

Çdo  PURITY sistem për filtrimin e ujit përbëhet prej 3 komponenteve: kokës së filtrit, enës nën presion, mbrojtësin e zavendësuar  (me mbushje).

 

KUALITET OPTIMAL I UJIT PËR ZIERJE DHE PJEKJE  NË AVULL .

Purity Steam në mënyrë selektive largohen kalciumi dhe magneziumi nga uji për pije duke përdorur metoduën e rrjedhës përmes këmbyesit të joneve.

Përveç kësaj, materiali i filtrit i lidhë metalet si që është plumbi dhe bakri dhe zvoglon substancat të cilat negativishtë ndikojnë në shije dhe aromë, si dhe në ndotësit e organeve.

Rrjedha e shtuar dhe humbja e zvogëluar e presionit poashtu mundëson punën e pa penguar të aparateve të mëdha të kombinuara me avull dhe furra.

 Purity Steam 1200

Shenja: Portokall (e portokalltë)

 

E DOBISHËME PËR JU

  • Produktet e pjekura, peshku, mishi dhe perimet pregaditen në mënyrën më të mirë të mundëshme.
  • Kapacitet i madhë me zvoglim të sigurtë të formimit të gurzive.
  • Makinat me avull ngelin më gjatë hapur.
  • Vendosjet e bajpasëve posaçërisht janë enkas të përshtatura për aparate të ndryshëme me avull dhe stufave.
  • Është përmirësuar pjesëmarrja e rrjedhës deri 500 l/h me humbjen e presionit prej 1 bari

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Informacion shtese

Weight 15 kg
Bëj

Familja e filtrave

Qëllimi i përdorimit

Numri i tabelave

Nad 10 pladnjev

[cf7-form cf7key="povprasevanje_en"]

Purity Steam 1200 ST pa MDU

[cf7-form cf7key="povprasevanje_sl"]