Makina kafeje me rezervuar uji

Purity Steam Mbushje (mbrojtësi)

Madhësia e mbrojtësit: ST450 / ST600 / ST1200

Kapaciteti prej: 4,217 – 13,187 litër*

Shenja: Portokall (e portokalltë )

 

KUALITET OPTIMAL I UJIT PËR ZIERJE DHE PJEKJE  NË AVULL .

 

Purity Steam në mënyrë selektive largohen kalciumi dhe magneziumi nga uji për pije duke përdorur metodën e rrjedhës përmes këmbyesit të joneve.

Përveç kësaj, materiali i filtërit i lidhë metalet si që është plumbi dhe bakri dhe zvoglon substancat të cilat negativishtë ndikojnë në shije dhe aromë, si dhe në ndotësit  e organeve.

.

Rrjedha e shtuar dhe humbja e zvogëluar e presionit poashtu mundëson punën e pa penguar të aparateve të mëdha të kombinuara me avull dhe furra.

Purity Steam 1200

Shenja: Portokall (e portokalltë)

 

E DOBISHËME PËR JU

  • Produktet e pjekura. peshku, mishi dhe perimet pregaditen në mënyrën më të mirë të mundëshme.
  • Kapacitet i madhë me zvoglim të sigurtë të formimit të gurzive.
  • Makinat me avull ngelin më gjatë hapur.
  • Vendosjet e bajpasëve posaçërisht janë enkas të përshtatura për aparate të ndryshëme me avull dhe stufave.
  • Është përmirësuar pjesëmarrja e rrjedhës deri 500 l/h me humbjen e presionit prej  1 bari

 

SKU: 1000231 Category:

Informacion shtese

Bëj

Familja e filtrave

Qëllimi i përdorimit

Numri i tabelave

3 deri në 6 pllaka, 6 deri në 10 pllaka, Nad 10 pladnjev

[cf7-form cf7key="povprasevanje_en"]

Purity Steam Mbushje (mbrojtësi)

[cf7-form cf7key="povprasevanje_sl"]