Informacion shtese

Weight 28 kg
Përmasat 120 × 140 × 90 cm
Bëj

Familja e filtrave

Qëllimi i përdorimit

,

[cf7-form cf7key="povprasevanje_en"]

SISTEMI I NJË KOKE FILTËRI PËR TË GJITHA PËRDORIMET E PURITY C  KOKAT E FILTRAVE

Duke ofruar lidhëjet dhe parametrat e ndryshëm të bajpasëve, BRITA koka filtëri profesional e përbënë bazën e Purity C shtrirjes së mbushjes. Keni mundësi të zgjedhjes në mes të kokës së filtrit e cila mundëson lidhëje të ndryshëme  të vendosjes së bajpasëve 0-70 %, apo kokës së filtrit me parametra fikse të bajpasëve prej 0 % apo 30% (të gjitha në dispozicion me apo 3/8 apo John Guest lidhjet). Kjo ju garanton kualitet optimal të ujit në çdo përdorim (të aparateve për kafe apo ekspres, aparatet, furrat e kombinuara, furrat konvencionale dhe frigoriferët).

 

Koka e filtrit Purity C me bajpas fiks 30% ( 3/8 )

[cf7-form cf7key="povprasevanje_sl"]