Brita

Purity Clean 1200 ST Mbushje (mbrojtës)

  • Efikas për ujin e papërpunuar dhe me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të

padëmshëme

  • Gotat, enët e pastërta dhe takëmet për ushqim duken të pastërta dhe pa njolla – e pa lustrim manual

Për ujin nga furnizimi me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme

Purity 1200 Clean largon jonettë cilët shkaktojnë gurëzit dhe grimcat nga uji për furnizim në mënyrën synuese.

Rezulatati është pjesërishtë uji i  demineralizuar për larje me rezultate ideale.

Purity Clean 1200

Shenja: Blue (e kaltër)

Teknologjia e  demineralizimit të pjesërishëm

Kapaciteti me fortësin e  karbonatit  prej 10°dH (vendosja e bajpasit  0%): 12,000 l

Presioni punues maksimal: 6 bare

Temperatura e furnitorit të ujit: 4-60°

Rrjedha me humbjen e presionit prej  1 bari: 850 l/h

Rrjedha nominale  300 l/h

Humbja e presionit gjatë rrjedhës nominale prej 0.45 bar

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

SKU: 315645 Categories: , ,

Informacion shtese

Weight 78 kg
Përmasat 228 × 228 × 550 cm
Bëj

Qëllimi i përdorimit

Familja e filtrave

[cf7-form cf7key="povprasevanje_en"]

Purity Clean 1200 ST Mbushje (mbrojtës)

[cf7-form cf7key="povprasevanje_sl"]