Brita

Purity Quell ST 600 pa MDU

Madhësia e mbrojtësit: ST450 / ST600 / ST1200

Kapaciteti prej: 4,217 – 13,187 litara*

Pa ekran elektronik

Shenja: DARK BLUE (e kaltër e mbylltë)

Purity Quell ST me tri filtra të madhësive të ndryshëme siguron largimin e përbërsave të cilët shkaktojnë krijimin e gurzive si dhe paraqitjen e shijës dhe aromës së pakëndëshme. Ofron kualitet optimal të produktit dhe jetë të  gjatë shërbimi.

Përparësit kryesore:

  • Elementet, si që janë klori, të cilët mundë ta dëmtojnë shijen dhe aromën janë zvogëuar shkaku i përmirësimit të shijes.
  • Shtresat e gurëzive dhe prishjet e aparateve janë të lidhura me ate janë zvogëluar, si dhe riparimet shtesë dhe shpenzimet.
  • Për punë të pandërprerë të pajisjeve rrjedhëse.
  • Çdoherë vendim i drejtë po qe se janë të nevojëshme shkallë e lartë e rrjedhës (deri 500 l/h me humbjen e presionit prej një bari)

 

Enkas e  dizajnuar për përdorim në hotelieri, restorante elegante dhe sektorët e aparateve për instant kafe dhe ekspres aparate.

Ndërrim i lehtë dhe praktik i mbrojtësit: Sistem i mbylljes së shpejt.

Matje elektronike dhe ekran i njësis me ACS teknologji të rezistencës.

Ofertë gjithpërfshirëse e pajisjeve shtesë

Përdorim vertikaldhe dhe horizontal

Është e mundëshme edhe operacione për pajisjet për zbutjen e ujit

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Informacion shtese

Weight 12 kg
Bëj

Familja e filtrave

Qëllimi i përdorimit

, ,

Numri i tabelave

6 deri në 10 pllaka

[cf7-form cf7key="povprasevanje_en"]

Purity Quell ST 600 pa MDU

[cf7-form cf7key="povprasevanje_sl"]