Brita

Set për testim periodik të fortësis

Set për testim të fortësis së karbonateve.

Fortësia lokale e karbonatit duhet të jetë e vërtetuar para instalimit të BRITA filtër sistemit.

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Informacion shtese

Bëj

Qëllimi i përdorimit

Familja e filtrave

,

[cf7-form cf7key="povprasevanje_en"]

Set për testim periodik të fortësis

[cf7-form cf7key="povprasevanje_sl"]