KONTAKT

Fisti d.o.o Srbija

Zdravko Vuković

Stevana Sremca 4

11420 Smederevska Palanka

Srbija

Mob. +381 62 556 381

Telefon +381 (0)26 4314 089

Email : info@fisti.rs

Radno vreme: 08-16

Int. strana : www.fisti.rs

 

KONTAKT

 

Fisti d.o.o. Slovenija

Direktor : Damjan Jurjevčič

Vodnikova cesta 310
1000 Ljubljana

Telefon : +386 (0) 59 025 371

Faks : +386 (0) 59 056 609

Mobilni : +386 (0) 41 718 799

E. naslov :info@fistisi

Delavni čas : 08 - 16

Internetna povezava : www.fisti.si

 

Fisti d.o.o je mlada firma,osnovana 2008 u Ljubljani,sa poslovnom strategijom i naglaskom u oblasti ekologije.

Na slovenačkom tržištu, tržištima bivše Jugoslavije i Albanije nudimo profesionalne vodene filtere poduzeča BRITA GmbH i cjelovita rešenja za smanjenje otpada i manipulativnih troškova.

Nudimo vertikalne prese iz Danske prizvođača Bramidan AG, različite prese poduzeča HSM GmbH kojemu smo na regiji Slovenije i ovlašteni serviseri.Upotreba presa smanji troškove njihovog transporta, skladištenja otpada i daje mogućnost uređenja radnog mesta i okruženja. Sa specialnim presama HSM GmbH + Co. KG nudimo jedinstvena rešenja za industriju hrane i pića,kada imate problema sa punim,praznim i polupraznim pakovanjima gotovih proizvoda.

Sa podjetjem Oklin International Ltd smo se dogovorili za suradnju na segmentu električkih kompostera, koji u 24-i sata is povrča, mesa... napravi kvalitetno gnojivo. Proizvodi su namjenjeni  bolnicama, vrtičima, školama, restauracijama, hotelima, cvjetličarama, vrtnarijama, benzinskim pumpama, trgovčkim lancima i pojedincima, koji se susreču sa večim količinama hrane, koju bi željeli što prije kompostirati i iz nje dobiti kvaliteno gnojivo.

Poštovani, u koliko u našoj ponudi vidite interesantan proizvod koji može da pojednostavi i unapredi Vaše poslovne procese,ako Vam je potreban savet kako najbolje da pripremite vodu za Vaše mašine i u rešavanju problema ambalažnog otpada,kontaktirajte nas i biće nam drago da vas posavetujemo.