Set Purity C150 Quell ST

PËRMBAN : PURITY C25
KOKA E FILTRIT PURITY C ME BAJPAS TË PËRSHTATSHËM 0-70% ( 3/8 )
SET PËR MONTIMIN E MURIT
MIKSER I RRJEDHJES 10-100
Set për testim  periodik  të fortësis

 

Shkëlqyer për  kafe dhe ekspres aparate, për pije të nxehta e të freskëta. Ky  filtëre largongurin nga uji, klorin, metalet e rënda dhe grimcat e imëta. Për shkakë të bajpasit unik ju mundësohet që të përgaditëni vazhdimisht ujë të pijshëm kualitativ, pavarësisht nga regjioni dhe kualiteti i tij i ujit. Në 10 KH, dhe  bajpasin në 40%, filtron 352 L, për çka i preferohet konsumatërëve shumë të vegjël.

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Več informacij o izdelku

SKU: 102828 Categories: ,
Update cookies preferences