Rreth kompanisë

Kompania FISTI vepron me një vizion të orientuar drejt fushës ekologjike dhe me respekt ndaj natyrës. Ne ju ofrojmë këshilla dhe sigurojmë optimizimin e cilësisë së ujit dhe racionalizimin e menaxhimit të mbeturinave. Në tregun slloven dhe në tregjet e Kroacisë, Serbisë, Maqedonisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe të Shqipërisë, jemi prezente me produktet e filtrimit të ujit BRITA Professional.

Me produktet profesionale BRITA, ne përqendrohemi në përgatitjen e ujit me cilësi të lartë për pajisjet e restoranteve dhe lokaleve ushqimore. Kështu arritim standardizimin e cilësisë së përgatitjes së pijeve dhe ushqimeve, si dhe zvogëlimin e përbërësve që shkaktojnë formimin e gurëve të ujit, duke zgjatuar kohën e shërbimit të pajisjeve.

Në afërsi të Beogradit (Smederevska Palanka), vepron kompania jonë nënshtruese FISTI Serbia, që ofron produktet BRITA Professional për të gjithë Serbinë.

Në bashkëpunim me kompaninë BRAMIDAN nga Danimarka, jemi prezente në treg me presa vertikale shtypëse, që mundësojnë racionalizimin e kostove të menaxhimit të mbeturinave.

Ne marrim pjesë në projekte që ofrojnë zgjidhje të shëndetshme për planetin tonë, jemi të përqendruar në zgjidhjet që sjellin qëndrueshmëri dhe miqësi ndaj mjedisit. Kështu ndihmojmë kompanitë në trajtimin e ujit dhe menaxhimin e mbeturinave, duke pasur një ndikim pozitiv në mjedis.

Si distributor i autorizuar i BRITA-s, jemi të përfshirë në programin e riciklimit të filtrave të BRITA për filtrot e përdorur. Filtrat mund të dërgohen në adresën tonë.

Misioni ynë është i përqendruar në qëllimin për të kontribuar në përmirësimin e mjedisit dhe planetit tonë.