Filter BRITA PURITY 450 ST sistem të plotë – me MDU

Madhësia e mbrojtësit: C450 / C600 / C1200

Kapaciteti prej: 4,217 – 13,187 litë*

Me ekran elektronik

Shenja: DARK BLUE (e kaltër e mbylltë)

Purity Quell STme tri filtra të madhësive të ndryshëme siguron largimin e përbërsave të cilët shkaktojnë krijimin e gurzive si dhe paraqitjen e shijës dhe aromës së pakëndëshme. Ofron kualitet optimal të produktit dhe jetë të  gjatë shërbimi.

Përparësit kryesore:

  • Elementet, si që janë klori, të cilët mundë ta dëmtojnë shijen dhe aromën janë zvogëuar shkaku i përmirësimit të shijes.
  • Shtresat e gurëzive dhe prishjet e aparateve janë të lidhura me ate janë zvogëluar, si dhe riparimet shtesë dhe shpenzimet.
  • Për punë të pandërprerë të pajisjeve rrjedhëse .
  • Çdoherë vendim i drejtë po qe se është e nevojëshme shkallë e lartë e rrjedhës (deri 500 l/h me humbjen e presionit prej një bari)

 

Enkas e  dizajnuar për përdorim në hotelieri, restorante elegante dhe sektorët e aparateve për instant kafe dhe ekspres aparate.

Ndërrim i lehtë dhe praktik i mbrojtësit: Sistem i mbylljes së shpejt.

Matje elektronike dhe ekran i njësis me  ACS teknologji të rezistencës .

Ofertë gjithpërfshirëse e pajisjeve shtesë

Përdorim vertikaldhe dhe horizontal

Është e mundëshme edhe operacione për pajisjet për zbutjen e ujit

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Več informacij o izdelku

SKU: 1009227 Categories: ,
Update cookies preferences