Koka e filtrit Purity C me bajpas të përshtatshëm 0-70% ( 3/8 )

SISTEMI I NJË KOKE FILTËRI PËR TË GJITHA PËRDORIMETE  PURITY C  KOKAT E FILTRAVE

Duke ofruar lidhëjet dhe parametrat e ndryshëm të bajpasëve, BRITA koka filtëri profesional e përbënë bazën e Purity C shtrirjes së mbushjes. Keni mundësi të zgjedhjes në mes të kokës së filtrit e cila mundëson lidhëje të ndryshëme  të vendosjes së bajpasëve 0-70 %, apo kokës së filtërit me parametra fikse të bajpasëve prej 0 % apo 30% (të gjitha në dispozicion me apo 3/8 apo John Guest lidhjet). Kjo ju garanton kualitet optimal të ujit në çdo përdorim (të aparateve për kafe apo ekspres, aparatet, furrat e kombinuara, furrat konvencionale dhe frigoriferët.)

 

 

Več informacij o izdelku

SKU: 297172 Categories: ,
Update cookies preferences