Filter BRITA PURITY Extra Clean 1200 ST

Çdo PURITYsistem për filtrimin e ujit përbëhet prej 3 komponenteve: kokës sëfiltrit, enës nën presion, mbrojtësin e zavendësuar  (me mbushje)

 

Zgjidhje Ideale për larjen profesionale të takëmeve për ushqim të kualitetit të lartë gotave elegante dhe pjatave  të bukura  dhe ate drejtpërdrejt në banak.

Për ujin e pa përpunuar  me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme

Purity 1200 Clean Extralargon grimcat dhejonet të cilat shkaktojnë gurëzi, njolla dhe të mbeturat nga uji në mënyrën synuese.

Rezulatati është uji  tërësishtë i demineralizuar për larje me rezultate të klasit të parë.

Demineralizimi i tërësishëm

Madhësia: 1200

Shenja: READ (e kuqe)

 

Përbërja e filtritsiguron largimin e synuar të joneve të cilët janë përgjegjës për krijimin e gurëzive, njollave dhe shenjave. Zgjidhje ideale për larje profesionale të pjatave të kualitetit të lartë, takëmeve për ushqim gotave elegante dhe enëve  dhe pjatave të bukura, për ujë të pa përpunuar me fortësi të lartë karbonati dhe  me nivel të lartë të përmbajtjes minerale shtesë.

Purity Clean Extra 1200

Teknologjia:  Demineralizimi i tërësishëm

Kapaciteti me fortësi të përgjithëshme prej  10°dH (vendosjes së bajpasit prej  0%) 5,000 l

Presioni punues maksimal: 6 bar

Temperatura e furnitorit të ujit : 4-60°

Rrjedha me humbjen e presionit prej 1 bari: 850 l/h

Rrjedha nominale  300 l/h

Humbja e presionit në rrjedhën nominale prej  0.45 bar

Pozita punuese horizontale dhe vertikale

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Več informacij o izdelku

SKU: 292084 Category:
Update cookies preferences