Purity Clean 1200 ST pa MDU

Çdo PURITY sistem për filtrimin e ujit përbëhet prej 3 komponenteve: kokës sëfiltrit, enës nën presion, mbrojtësin e zavendësuar  (me mbushje).

  • Efikas për ujin e papërpunuar dhe me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të

padëmshëme

  • Gotat, enët e pastërta dhe takëmet për ushqim duken të pastërta dhe pa njolla – e pa lustrim manual

Për ujin nga furnizimi me fortësi të lartë të karbonatit dhe përmbajtje shtesë minerale të padëmshëme.

Purity 1200 Clean largon jonettë cilët shkaktojnë gurëzit dhe grimcat nga uji për furnizim në mënyrën synuese.

Rezulatati është pjesërisht uji i  demineralizuar për larje me rezultate ideale

Purity Clean 1200

Shenja: Blue (e kaltërt)

Teknologjia e  demineralizimit të pjesërishëm

Kapaciteti me fortësin e  karbonatit  prej 10°dH (vendosja e bajpasit  0%): 12,000 l

Presioni punues maksimal: 6 bare

Temperatura e furnitorit të ujit: 4-60°

Rrjedha me humbjen e presionit prej 1 bari: 850 l/h

Rrjedha nominale  300 l/h

Humbja e presionit gjatë rrjedhës nominale prej 0.45 bar

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Več informacij o izdelku

SKU: 292083 Category:
Update cookies preferences