Purity Quell ST mbushje (mbrojtës)

Madhësia e mbrojtësit :C450 / C600 / C1200

Kapaciteti prej: 4,217 – 13,187 litara*

 

Shenja: DARK BLUE (blu e errët )

Purity Quell ST me  tri madhësi të ndryshëme të filtrit siguron shmangjen e përbërsave të cilët shkakëtojnë krijimin e gurëzive si dhe paraqitjen e shijeve dhe aromave të padëshëruara. Ofron kualitet optimal të produktit dhe jetë të gjatë shërbimi.

Përparësit kryesore dhe diferencimet:

  • Elementet, si që është klori, të cilët mund të çrregullojnë shijen dhe aromën janë zvogëluar për shkakë të përmirësimit të shijes.
  • Sedimentet e gurëzive si dhe prishjet e aparateve lidhur me ato janë zvogëluar , si dhe poashtu edhe riparimet shtesë dhe shpenzimet
  • Për punën e pa ndërprerë të pajisjeve rrjedhëse.
  • Çdoherë vendim i drejtë nëse është e nevojëshme shkallë e lartë e rrjedhjes ( deri 500 l/h me humbje të presionit prej një bari.

Posaçërishte dizajnuar për përdorim në hotelieri, restorante moderne dhe sektorët e aparateve, për instant kafe dhe aparatet për ekspres.

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Več informacij o izdelku

Update cookies preferences