Purity Quell ST Sistem Komplet–me MDU

Madhësia e mbrojtësit: C450 / C600 / C1200

Kapaciteti  prej: 4,217 – 13,187 litër*

Me ekran elektronik

Shenja: DARK BLUE (blu e errët )

.Purity Quell ST me tri madhësi të ndryshëme të filtrit siguron shmangjen e përbërsave të cilët shkakëtojnë krijimin e gurëzive si dhe paraqitjen e shijeve dhe aromave të padëshëruara. Ofron kualitet optimal të produktit dhe jetë të gjatë shërbimi.

Përparësit kryesore dhe diferencimet:

  • Elementet, si që është klori, të cilët mund të e çrregullojnë shijen dhe aromën janë zvogëluar për shkakë të përmirësimit të shijes.
  • Sedimentet e gurëzive si dhe prishjet e aparateve lidhur me ato janë zvogëluar , si dhe poashtu edhe riparimet shtesë dhe shpenzimet
  • Për punën e pa ndërprerë të pajisjeve rrjedhëse.
  • Çdoherë vendim i drejtë nëse është e nevojëshme shkallë e lartë e rrjedhjes (deri 500 l/h me humbje të shtypjes prej një bari)

Posaçërishte dizajnuar për përdorim në hotelieri, restorante moderne dhe sektorët e aparateve, për instant kafe dhe aparatet për ekspres.

 

Zavendësim i lehtë dhe praktikë i mbrojtësit: Sistem i mbylljes së shpejt.

Matje elektronike dhe njësi ekrani me ACS teknologji rezistuese.

Ofertë gjithpërfshirëse e pajisjeve shtesë

Përdorim vertikal dhe horizontal

Është e mundur edhe operacione për pajisjet për zbutjen e ujit

 

2019 Tabela e Kapaciteteve

Več informacij o izdelku

SKU: 1009231 Categories: ,
Update cookies preferences